Toeristische visie Amsterdam Noord

Toerisme in Noord: een visie dankzij co-design 

Het bestuur van Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Amsterdam-Noord heeft in samenwerking met diverse partijen gewerkt aan een visie op de ontwikkeling van het toerisme, die er vooral op gericht is om het toerisme in Noord in goede banen te leiden. 

In 2019 werkt het bestuur verder aan deze visie samen met onderzoekers van het ULTL van de Hogeschool Inholland en de gemeente Amsterdam. Uiteraard worden de belangen en gezichtspunten van toeristische ondernemers hierin meegenomen. 

Daarnaast zullen ook de wensen en behoeften van bewoners en bezoekers worden gehoord. Studenten van de opleidingen Leisure & Events Management en Tourism Management zullen in mei/juni en in september/oktober mee werken aan ontwerpgerichte oplossingen voor het beter verspreiden van bezoekers over Noord. Naast verspreiden is het tevens de uitdaging toeristisch aanbod dat gericht is op duurzaamheid, het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het behouden van sociale cohesie. Eén van de partners waar we mee samenwerken is dan ook Fairbnb.  

In juni 2019 is Toerisme in Noord een onderdeel van het WeMakeTheCity festival in Pakhuis de Zwijger en presenteren we de eerste inzichten van het toeristische co-design proces.

Contactpersoon: roos.gerritsma@inholland.nl