Het Urban Leisure & Tourism Lab (ULTL) werkt aan vraagstukken uit de echte wereld en gericht op de Inclusieve Stad en de Stad in Balans: twee grote vraagstukken waar kleinschalige oplossingen voor ontwikkeld worden. Praktijkgericht onderzoek, onderwijs en het werkveld in één lab.

In het ULTL combineren we praktijkgericht en ontwerpend onderzoek en onderwijs om vragen uit het werkveld op te pakken. Door deze onderdelen te integreren, leren studenten het meest. Studenten van de opleidingen Leisure & Events Management, Tourism Management en Facility Management doen mee aan het ULTL. Studenten krijgen bijvoorbeeld eerst college over wat inclusiviteit is. Inclusiviteit betekent kort gezegd dat iedereen vrijetijdsmogelijkheden moet kunnen gebruiken. Daarna gaan studenten in de praktijk aan de slag met hun project en tot slot evalueren we. Hoe heb je inclusiviteit toegepast in je project? Zo ontwikkelen studenten zich tot creatieve professionals. Professionals die met hun vakkennis tot oplossingen komen voor de vragen van de toekomst.

Amsterdam Noord biedt kansen

Ons lab staat in Amsterdam Noord, waar veel gebeurt. Steeds meer toeristen en inwoners vinden hun weg naar Noord. Dat zorgt voor diversiteit. In het ooit meest vervuilde stuk van Amsterdam, is duurzaamheid nu juist een belangrijk thema. Interessante ontwikkelingen waarbij ons lab een bijdrage kan leveren en aan waardecreatie werkt. We halen vragen op bij de inwoners en de organisaties. We praten face-to-face met mensen uit het werkveld. Zo zorgen we echt voor verbinding en zijn we onderdeel van het lokale netwerk. En leren we studenten om praktijkonderzoek te doen. Ons totale netwerk bestaat ook uit partners buiten ons lokale netwerk. Bijvoorbeeld buitenlandse kennisorganisaties en bureaus die zich inzetten voor inclusiviteit in de stad.

Neem bijvoorbeeld woningbouwvereniging Ymere

Nieuwe wooncomplexen in Noord moesten er komen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de bewoners van Noord zaten daar totaal niet op te wachten. Studenten deden onderzoek in de wijk: wat vinden de bewoners nou echt belangrijk? Zo leren ze meer over de mensen die daar wonen. En kan de woningbouwvereniging rekening houden met de wensen van de bewoners.

We werken aan de hand van lokaal weten, lokale waardecreatie en lokale impactmeting

Je kunt je omgeving pas helpen als je je omgeving goed kent. We leren daarom over ontwikkelingen van vroeger en nu. We bouwen contacten op met stakeholders. We weten welke mensen er in de wijk wonen. Je moet je omgeving kennen. Anders sla je makkelijk een flater in je project. En weten betekent ook kennis krijgen over hoe je onderzoek doet. Dit past goed bij het onderdeel ‘weten’ van onze visie op de creatieve toekomst.

Nadat er een vraag binnenkomt, ontwikkelen we ideeën die waarde toevoegen aan het gebied. Bijvoorbeeld evenementen, tours, winkelconcepten of ontmoetingsplekken. We maken dus iets heel concreets. Precies zoals past in de visie van Inholland. Bij elk idee houden we inclusiviteit en duurzaamheid in ons achterhoofd.

Goed dat we waarde proberen toe te voegen, maar in hoeverre lukt dit? Het is belangrijk om dat uit te zoeken. We ontwikkelen meetinstrumenten, waarin we niet alleen kijken naar economische, maar ook naar sociale waarde van projecten. Beleving, inclusiviteit en duurzaamheid zijn hierin weer belangrijk. We meten niet alleen projecten van onze studenten, maar ook van bijvoorbeeld sociale ondernemers in de wijk. In de zomer van 2018 testte onze partneruniversiteit in Leicester onze impact toolbox.

We gebruiken ontwerpgericht onderzoek

Wat we maken, testen we bij de doelgroep. Dat betekent ook dat er dingen mis kunnen gaan. Studenten ontwikkelen bijvoorbeeld samen met partners een tour door Amsterdam. Superleuk, want die gaan we echt uitvoeren. Maar het kan zijn dat de tour te lang is. Of dat mensen graag nog iets anders willen zien. We luisteren naar de feedback en verbeteren onze producten steeds.

We blijven leren door te doen

Het lab was de eerste twee jaar echt pionieren. En we blijven vernieuwen door ons steeds af te vragen wat er anders, beter, mooier of groter kan. Nu zitten we in een volgende fase. We kijken terug op de afgelopen 2,5 jaar en we verbeteren onze werkmethoden en de onderzoeken die op de agenda staan. Mensen kennen ons steeds beter. We zijn er scherp op dat we echt uitdagend onderwijs en onderzoek bieden, zodat een student heeft ervaren wat de beroepspraktijk is. We merken dat mensen ons steeds beter weten te vinden als kenniscentrum. Bij een vraag over toerisme in Amsterdam worden we steeds vaker benaderd.

De “loop” of de “krul” die we met alle stakeholders doorlopen bestaat uit een aantal fasen, namelijk: Discover, Design, Develop en Deliver. De verschillende kleuren staan voor de verschillende stakeholders die meedoen aan het ontwerpgerichte onderzoeksproces, zoals: werkveldpartner, studenten en docenten, de gemeente, eventbezoekers of toeristen.

Nadat we deze weg met elkaar hebben afgelegd, kan het zijn dat we op grond van nieuwe inzichten, nogmaals met elkaar een ontwerpproces doorlopen. Wanneer alle partijen tevreden zijn, werkt onze output door in verschillende richtingen. De doorwerking kan lokaal van waarde zijn, terugvloeien in het onderwijs en werkveld, nieuwe kennis opleveren in binnen-en soms zelfs tot in het buitenland. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Bij elke fase van het ontwerpproces worden verschillende deelproducten/deliverables opgeleverd, zie deze afbeelding. (Klik op de afbeelding voor een vergroting)