Op 12 oktober 2018 presenteerden vijf LM projectgroepen uit jaar 2 hun visionaire ontwerpen voor de winkelpleinen Zonneplein en Purmerplein. Twee pleinen waar de huidige diverse groepen Noorderlingen juist wel of juist niet komen: hoe kan dat beter, met andere woorden; kan het inclusiever? De studenten hebben hun plannen gebaseerd op deskresearch, observaties en diverse gesprekken met lokale bewoners en ondernemers.

Marie-Ange de Kort buigt zich komend half jaar verder over deze thematiek. Werkveldpartners zijn woningbouwvereniging Ymere, Stadsherstel en de gebiedsmakelaars van de gemeente Amsterdam.