Het ULT-Lab presenteert zich op het jaarlijks TRENDCONGRES toerisme & Vrijetijd 2019 

 

Op donderdag 31 oktober 2019 organiseerden PleisureWorld NRIT en de hbo-opleidingen Toerisme Management weer het jaarlijkse TRENDCONGRES toerisme en vrijetijd. Onze collega’s van Hogeschool Inholland Rotterdam namen dit keer de organisatie op zich. 

 

Het zal je niet verbazen dat veel aandacht die dag uitging naar de huidige discussies rondom overtoerisme. Met discussiëren alleen brengen we maar weinig verandering teweeg, vandaar dat er ook tijd was ingeruimd in het programma rondom mogelijke oplossingen. 

 

Fairbnb & design research 

Docentonderzoeker Swen Waterreus presenteerde tijdens een break out sessie in dat kader over het project rondom Fairbnb, een werkveldpartner die sinds bijna twee jaar verbonden is aan het Urban Leisure & Tourism Lab. Swen heeft onder meer verteld over de verschillen tussen Fairbnb en vergelijkbare platforms: de helft van de opbrengst uit de verhuur wordt geïnvesteerd in goede doelen in de stad die door de bewoners zijn gekozen, data van Fairbnb worden gedeeld met de gemeente, lokale wetgeving wordt gerespecteerd en de accommodatie die een verhuurder op het platform plaatst moet echt gebruikt worden als zijn of haar eigen woonruimte. Tevens heeft hij het eerste prototype getoond, met daarin een aantal handreikingen voor de hosts van Fairbnb in Amsterdam. Verder op onze website kun je die vinden, kijk snel onder Publicaties 

 

Paneldiscussie – spreiden?
 

Onder leiding van Stephen Hodes, die we in Amsterdam de afgelopen jaren hebben leren kennen van de denktank Amsterdam in Progress, werd verder doorgepraat over de (on)mogelijkheden van het spreiden van toeristen. De meeste panelleden zijn van mening dat spreiden en verleiden inderdaad kansrijke scenarios zijn. In het panel zaten Swen Waterreus (Inholland), Stefan Hartman (NHL Stenden), Jeroen Klijs (BUas), Brenda Groen (Saxion), en René van der Duim (WUR).

Op de foto hieronder ook onze Rotterdamse collega Marieke van Meurs en discussieleider Stephen Hodes:

Fotograaf: Ton Vermeulen Redacteur Kennisplatform Pleisureworld NRIT