The future of tourism

What is the impact of the coronacrisis on tourism and which lessons can we learn?

The coronavirus has a tremendous impact on the tourism and cultural sector worldwide. For the first time in forever, the streets of Amsterdam can be found empty. No more complaints about Airbnb taking over neighbourhoods or the constant crackle of suitcase wheels on the pavement. Hotels, museums and tourism companies however face a difficult future ahead. In this Livecast we focus on the impact of the crisis on the tourism and cultural sector. What can be learned from this and how can we use this time to rethink the sector? We will also zoom in on the current possibilities for innovation and digitalization of the cultural sector.

Klik hier voor de link naar het filmpje.

Over de sprekers:

Ko Koens ha s a phD in Responsible Tourism and is currently a Professor of New Urban Tourism at InHolland University of Applied Sciences in Rotterdam. His current research focuses on sustainable urban tourism, small businesses and local economic development.

Rudolf Buurma is managing director of Stichting Bezoek Amsterdam. This is a platform for organisations and institutions within the visitor sector.

Claudio Milano is an Italian social anthropologist with a background in economics. He works as a researcher and lecturer at the Ostelea School of Tourism & Hospitality in Barcelona. He is one of the writers of the book Overtourism: Excesses, Discontents and Measures in Travel and Tourism.

Maaike Verberk is director at the DEN institute for culture and digitalisation. Within her work she aims to enable culture and heritage organizations to benefit from digitalization practices and share best practices with each other. Moreover, she is also a member of the Digital Culture Heritage and Europeana Expertgroup of the European Union.

Klik hier voor het artikel op de site van Pakhuis De Zwijger.

Een groep studenten van Hogeschool Inholland momenteel van mei – juni 2020 bezig is met het ontwikkelen van nieuwe en creatieve invullingen voor de vervolg sessies rondom Fair Tourism. Voor meer info: wina.smeenk@inholland.nl

EU-subsidie helpt Amsterdams onderzoek naar leefbare stad

Voortrekkersrol voor Urban Leisure & Tourism Lab in Europees onderzoek.

Hoe kunnen grote Europese steden gastvrij blijven en open blijven staan voor de steeds toenemende stroom bezoekers en tegelijkertijd rekening houden met woon- en leefbehoeften van hun bewoners? Het antwoord op deze belangrijke vraag moet komen van het SMARTDEST-project. De onderzoeksgroep Creative Business van Hogeschool Inholland heeftruim 2,5 ton subsidie gekregen om bij te dragen in dit Europese onderzoek. Projectleider Guido Stompff: “Dit biedt nieuwe kansen om vanuit ons Urban Leisure & Tourism Lab, samen met studenten, bewoners en gemeente, te werken aan Amsterdam als leefbare stad.”

Vanuit het Urban Leisure & Tourism Lab schreef associate lector Roos Gerritsma mee aan een EU-Horizon2020-call voor een internationaal onderzoek naar innovatieve oplossingen op het gebied van inclusiviteit en duurzame stedelijke gebieden. Het onderzoeksvoorstel van een consortium van acht partners uit twaalf verschillende landen werd gehonoreerd. Inmiddels is het driejarige SMARTDEST-project ‘Cities as mobility hubs: tackling social exclusion through ‘smart’ citizen engagement’ gestart.Onderzocht wordt hoe de aanhoudende groei en veranderende wensen van een diversiteit aan bezoekers aan grote Europese steden te combineren valt met de woon-en leefbehoeften van bewoners van een stad.

Nieuwe inzichten door vergelijken van stadsdata
Amsterdam is één van de acht case studies. Het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam Noord leent zich bij uitstek als ‘thuisbasis’ voor dit onderzoeksproject. In het lab werkt de onderzoeksgroep Creative Business al geruime tijd samen met stadgebruikers, overheden, bedrijfsleven, docenten en studenten aan sociale innovatievraagstukken die worden opgehaald in de wijk. Dit krijgt vorm in (onder andere) publicaties, events, tours, winkelconcepten en (tijdelijke) ontmoetingsplekken. Het SMARTDEST-project maakt het nu mogelijk om bestaande stadsdata van Amsterdam te vergelijken met die van andere Europese steden, zoals bijvoorbeeld Barcelona, Venetië en Jeruzalem, en samen daarop nieuwe inzichten te ontwikkelen.

Urban Leisure & Tourism Lab heeft voortrekkersrol
“Maar we gaan ook co-creatief actieonderzoek doen om beter te begrijpen welke interventies in Amsterdam tot meer leefbaarheid kunnen leiden”, zegt Wina Smeenk, associate lector bij Inholland (Empathisch Co-design). “Om zo nieuwe kansen te vinden voor sociale innovatieprojecten die een positieve impact en draagvlak hebben”. Lector Guido Stompff (Design Thinking), projectleider voor het SMARTDEST-onderzoeksdeel van Inholland, vult aan: “Wat dit project voor onze onderzoeksgroep en onze opleidingen extra bijzonder maakt, is dat ons lab een voortrekkersrol heeft. De partnersteden zijn nog niet zo ver dat zij daadwerkelijk een operationeel lab hebben. Bovendien zijn al die onderzoekers verbonden aan een universiteit. Ik hoop dat we hier echt kunnen laten zien wat wij als hogeschool – een University of Applied Sciences – kunnen betekenen in onderzoek”.

Over Horizon 2020 en SMARTDEST
Horizon 2020 is het grootste onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Unie; over een periode van zeven jaar (2014-2020) wordt ieder jaar zo’n 80 miljard euro beschikbaar gesteld. Het SMARTDEST-Consortium heeft in totaal zo’n 3 miljoen euro tot zijn beschikking waarvan de onderzoeksgroep Creative Business 262.000 euro toegewezen heeft gekregen.

Meer weten? Neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Guido Stompff (lector Design Thinking)
Ko Koens (lector New Urban Tourism)
Wina Smeenk (associate lector Empathisch Co-design)
Roos Gerritsma (associate lector Urban Leisure & Tourism)
Swen Waterreus (docent-onderzoeker opleiding Tourism Management)

Samen werken aan praktische vraagstukken, wat levert dat op?

Testen, testen en nog eens testen tijdens minor Destination Development

Leren van en met de praktijk, dat is waar het hbo voor staat. 54 vierdejaarstudenten Tourism Management volgden de minor Destination Development en werkten tien weken samen met het werkveld en het Urban Leisure & Tourism Lab, een plek waar onderzoekers, docenten en studenten aan praktische vraagstukken werken. De minor is een prachtig voorbeeld van hoe onderwijs, onderzoek en werkveld elkaar versterken. Wat heeft het de betrokkenen opgeleverd?

Leestijd +/- 3 minuten

Het onderwijs

Avi (helemaal rechts op de foto) was onder de indruk van het hoge niveau van de minor. “Wat het sterke is van design based research is dat je daadwerkelijk een product maakt. Zo ga je van theoretisch idee naar pilot en dan verder, richting realiteit. Om een idee verder te brengen, heb je anderen nodig en moet je veel onderzoek doen. Er zijn zó veel factoren die je mee moet laten wegen, zoals de economie, geld, inclusie…” Alles bij elkaar heeft de minor de blik van de entrepreneur-in-spé verruimd. “Je ziet een tour maar kijk je naar alle factoren, dan gaat het over het maken van een betere wereld, voor locals én toeristen.”

Chantal en Naomi vonden de minor leerzaam maar ook zwaar op zijn tijd. “Het is een opdracht vanuit een bestaande opdrachtgever. Dat maakt dat je veel serieuzer nadenkt over de gevolgen van waar je mee bezig bent”, geeft Chantal aan. Naomi vindt het waardevol dat ze tijdens de minor heeft leren werken met design based research. “Wat we maken, testen we gelijk bij de doelgroep. Zo krijg je steeds beter zicht of wat je maakt ook aansluit bij de vraag. Het is een mooie manier van werken, daar ga ik ook veel aan hebben bij het schrijven van mijn eindscriptie.”

“Met design based research maak je wat, in plaats van erover te schrijven”, en dat vond Rianne een meerwaarde van de aanpak. “Voor het eerst heb ik het gevoel te werken aan een project met waarde. Met wat ik doe en bedenk, help ik de praktijk. Dat motiveert! Soms was het lastig om alle betrokkenen tevreden te houden. Aan de ene kant heb je amsterdam & partners die wat wil, en aan de andere kant school die je beoordeelt. Dat brengt spanning met zich mee maar ook daar leer je weer van.” Ook de Engelstalige Rachel is enthousiast over de minor. “Dit project brengt alles wat je hebt geleerd bij elkaar. Marketing, development, economie… het is alsof je bij een echt bedrijf werkt. En daar horen soms ook dingen bij die je minder leuk vindt. Net als in het echte leven, zeg maar.”

Creativiteit alleen is niet genoeg, naast 10% inspiratie is het gewoon heel hard werken. Het verschil tussen een goed idee en succes is de mate van uitvoering.

Micha van Hoorn, creative director bij Better Together Agency

Het onderzoek
Naar het thema overtoerisme, waar beide opdrachten een oplossing voor zoeken, heeft associate lector Roos Gerritsma veelvuldig onderzoek gedaan. Met haar tekstuele bijdragen aan (les)boeken, stroomt de kennis die ze in de loop der jaren heeft opgedaan terug het onderwijs in. “Vanuit het Urban Leisure & Tourism Lab bieden we, naast de nodige theoretische onderbouwing, studenten de mogelijkheid onderzoek te doen. Zo zijn afgelopen collegejaar twee afstudeerstudenten verder doorgegaan met het project uit deze minor. Wat wij als onderzoekers hiervan leren, verwerken we in onderzoek en publicaties. Ik vind het belangrijk om wat we leren terug te geven aan het onderwijs want de resultaten zijn voor iedereen relevant. Zo bouwen we verder op elkaars kennis en dragen we samen bij aan een duurzame en inclusieve wereld. Dit collegejaar maakt het lab onderdeel uit van de jury en zijn we in gesprek met minorcoördinator Manon Joosten over verdere doorontwikkeling van onze samenwerking in de komende collegejaren.”

Overtourism, discontents, measures and in travel and tourism

Onlangs is er een bijdrage van Roos Gerritsma verschenen in het boek ‘Overtourism, discontents, measures and in travel and tourism’. “Het boek gaat over stedelijke en toeristische context en presenteert een aantal steden. Mijn hoofdstuk gaat over de stad Amsterdam. De wetenschappelijke tekst heeft ook als achtergrondinformatie gediend voor de studenten in de minor.” Binnenkort vindt de Nederlandse lancering plaats van het boek ‘Our city? Countering exlucion in public space’. Hieraan hebben vier Inholland-collega’s vanuit het lab meegewerkt; Philippa Collin, Marie-Ange de Kort, Miranda Kamp en Roos Gerritsma. Het boek gaat over placemakingstools voor een toegankelijke stad en biedt handvatten voor professionals uit de praktijk, onderzoek en onderwijs.

De Inholland-studenten uit Diemen, Rotterdam en Haarlem hadden tijdens de minor Destination Development de keuze uit twee opdrachten, allebei met als doel het spreidingsbeleid van toeristen in Amsterdam te ondersteunen en meaningful encounters tussen bewoners en bezoekers te stimuleren. De helft beet zich vast in een concept om meer bezoekers te verleiden om naar de Gooi- en Vechtstreek te gaan, de andere helft richtte zich op het aanleveren van content voor de I Amsterdam City Card app van amsterdam & partners. De invulling was aan de studenten zelf en kwam tot stand door desk research, gesprekken met bewoners, toeristen en experts, observaties en testen of de oplossing wel houdbaar, haalbaar en bruikbaar is (design based research). Daarnaast werden er ter inspiratie gastcolleges gegeven en excursies georganiseerd. Op 11 november presenteerden de acht groepen bij Inholland Diemen hun plannen aan de hand van een posterpresentatie aan een divers publiek, waaronder afgevaardigden vanuit de gemeente Amsterdam en het MRA bureau (Metropool regio Amsterdam). Zij maakten tevens deel uit van de jury.

Het werkveld
Micha van Hoorn, creative director bij Better Together Agency, is via de gemeente Amsterdam gevraagd om de studenten tijdens de minor op weg te helpen. Tijdens een gastles heeft hij ze verteld wat creativiteit is, en in de reviewronde heeft hij de eerste concepten van feedback voorzien. “Wat me opvalt, is dat een groot deel van de studenten gedreven, serieus, betrokken en enthousiast is. Het creatieve niveau is hoog, dat zag je vandaag ook tijdens de posterpresentatie. Wat ik ze als tip mee wil geven, is dat creativiteit alleen niet genoeg is. Naast 10 procent inspiratie is het gewoon heel hard werken. Dat geldt ook voor het eindresultaat; het verschil tussen een goed idee en succes is de mate van uitvoering.”

Social incubator Wouter Smeets (Glimpse) helpt professionals bij het proces van idee naar impact. “Professionals hebben meestal veel inhoudelijke expertise maar dat is anders dan weten welke stappen je moet zetten voor impact. Tijdens het proces is het belangrijk om vroeg de belangrijkste aannames en risico’s te testen. Zit de doelgroep wel echt te wachten op jouw oplossing? Weet je zeker dat je hiermee een relevant probleem oplost? Er valt veel te winnen op doelgroep-kennis. Je merkt dat studenten – maar ook ondernemers! – bekenden bevragen en dan krijg je wenselijke, gekleurde antwoorden. Het is essentieel om informatie te krijgen van gebruikers, daarop te testen en op basis daarvan je product te bouwen of aan te passen.”

Het aspect dat vanuit het werkveld gezien nog meer terug mocht komen, was het businessmodel achter de ideeën. De laatste tien weken van de minor zal de focus daarom meer komen te liggen op testen en ondernemerschap waarbij het werkveld, onder andere met een gastcollege van Wouter, nauw betrokken is. Kijkend naar de toekomstige professional, heeft Wouter een duidelijk beeld voor ogen. “De markt zoekt mensen die iteratief, in kleine stapjes, werken. Progressie is daarbij belangrijker dan perfectie. Test je aannames aan het begin van het proces om te voorkomen dat je verder bouwt op verkeerde aannames en steek je energie in wat echt belangrijk is.” Wat hem verder opvalt, is dat studenten nu nog te vaak worden beoordeeld op het eindresultaat en minder op de weg daarnaartoe. “Geef ze een veilige omgeving waarin ‘goed genoeg voor nu’ al goed is. Laat ze veel testjes en onderzoek doen en kijk naar de essentie. Studenten willen een mooi eindproduct maar in mijn ogen zou het ook al goed zijn als ze aan het einde zeggen: we hebben het onderzocht maar het gaat niet werken. Ook dat zou met een mooi cijfer beoordeeld moeten worden.”

Het ULT-Lab presenteert zich op het jaarlijks TRENDCONGRES toerisme & Vrijetijd 2019 

Het ULT-Lab presenteert zich op het jaarlijks TRENDCONGRES toerisme & Vrijetijd 2019 

 

Op donderdag 31 oktober 2019 organiseerden PleisureWorld NRIT en de hbo-opleidingen Toerisme Management weer het jaarlijkse TRENDCONGRES toerisme en vrijetijd. Onze collega’s van Hogeschool Inholland Rotterdam namen dit keer de organisatie op zich. 

 

Het zal je niet verbazen dat veel aandacht die dag uitging naar de huidige discussies rondom overtoerisme. Met discussiëren alleen brengen we maar weinig verandering teweeg, vandaar dat er ook tijd was ingeruimd in het programma rondom mogelijke oplossingen. 

 

Fairbnb & design research 

Docentonderzoeker Swen Waterreus presenteerde tijdens een break out sessie in dat kader over het project rondom Fairbnb, een werkveldpartner die sinds bijna twee jaar verbonden is aan het Urban Leisure & Tourism Lab. Swen heeft onder meer verteld over de verschillen tussen Fairbnb en vergelijkbare platforms: de helft van de opbrengst uit de verhuur wordt geïnvesteerd in goede doelen in de stad die door de bewoners zijn gekozen, data van Fairbnb worden gedeeld met de gemeente, lokale wetgeving wordt gerespecteerd en de accommodatie die een verhuurder op het platform plaatst moet echt gebruikt worden als zijn of haar eigen woonruimte. Tevens heeft hij het eerste prototype getoond, met daarin een aantal handreikingen voor de hosts van Fairbnb in Amsterdam. Verder op onze website kun je die vinden, kijk snel onder Publicaties 

 

Paneldiscussie – spreiden?
 

Onder leiding van Stephen Hodes, die we in Amsterdam de afgelopen jaren hebben leren kennen van de denktank Amsterdam in Progress, werd verder doorgepraat over de (on)mogelijkheden van het spreiden van toeristen. De meeste panelleden zijn van mening dat spreiden en verleiden inderdaad kansrijke scenarios zijn. In het panel zaten Swen Waterreus (Inholland), Stefan Hartman (NHL Stenden), Jeroen Klijs (BUas), Brenda Groen (Saxion), en René van der Duim (WUR).

Op de foto hieronder ook onze Rotterdamse collega Marieke van Meurs en discussieleider Stephen Hodes:

Fotograaf: Ton Vermeulen Redacteur Kennisplatform Pleisureworld NRIT 

WeMakeThe.City: Fair Tourism

Amsterdam is currently dealing with ‘overtourism’, with visitor numbers that are leading to nuisance in the city. Although discussion is regularly raised about measures to reduce visitor numbers, expectations are that urban tourism will continue to result in large numbers of tourists and considerable consequences for Amsterdam residents. How do we deal with this? Can the drawbacks and benefits be fairly distributed? It’s time for a new vision on urban tourism. Inholland University of Applied Sciences, Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Amsterdam-Noord (North Amsterdam Tourist Entrepreneurs Platform) and Pakhuis de Zwijger all feel that it’s time to work towards tourism in Amsterdam which is more inclusive and sustainable.Together they organised the Fair Tourism Urban Conference during the WeMakeThe.City festival in Amsterdam.

 

During the afternoon of Tuesday 18 June, the Fair Tourism Urban Conference brought together sustainable and co-creative innovations related to tourism and urban development. People from cities across Europe came together in Pakhuis de Zwijger, where moderator Michiel Hulshof’s first questions immediately elicited widespread response from an informed audience.

 

With an international perspective as point of departure, during the afternoon, tourism in Amsterdam today and in the immediate future was evaluated, with a special focus on the northern borough, Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord is a city district that is quickly becoming a mainstay on tourist maps, yet one where decisions can still be made that will shape the way the drawbacks and benefits of tourism are distributed. Addressing this requires the participation of all of the Amsterdam stakeholders. How can everyone join in and draw up an agenda for a more sustainable type of tourism?

 

Digital nomadism

The first keynote speaker was Claudio Milano, a researcher and lecturer at the Ostelea School of Tourism & Hospitality in Barcelona, who sees boundaries dissolving between tourists and the local population: digital nomadism is on the rise, with new, temporary inhabitants peopling cities and countries.

 

Charles Landry, a writer and international consultant on the future of cities, also spoke of a nomadic world, with increasing numbers of people travelling around: businesspeople, refugees, students, tourists… Space, place and time are all changing. For instance, there are more and more public spaces that have multiple functions, ones that could be all sorts of places, just based on their appearance. As an example he described a bank in Berlin that resembles a meditation centre. These days, we spend more time in our virtual world than in the physical one as well.

 

New paradigm

Milano begins his keynote address with the following question: ‘How much tourism is too much tourism?’ He then goes on to describe various aspects of the overtourism issue: real estate, travel industry trends such as cruises and event touristification, gentrification, public space, waste and sustainability, purchasing power, and the way the media deals with overtourism.

 

Milano depicts various solutions for overtourism which he puts under the heading ‘from user to consumer’. The entry gates to Venice illustrates this. He summarises a number of management measures, referring to these as the 5Ds: deseasonalisation, decentralisation, diversification, deluxe tourism and decongestion. He then goes on to advocate a following step: a new paradigm that goes beyond management measures. Elements of the new paradigm are a more inclusive model instead of exclusionary tourism, storytelling instead of marketing, the acknowledgement of the diversity in tourist flows.

Meaningful encounters

Landry does not look at the problem of overtourism in particular, but takes a broader perspective: ‘How can you create meaningful encounters and relations in a transforming world? What do you take and what do you have to give?’ Cities that are currently viewed as less attractive by today’s ambitious nomads can bring upon change in this matter themselves. ‘Find your niches!’ This will create a wider distribution of travellers and inhabitants.

 

Political issue

Both Milano and Landry emphasise that dealing with visitor flows is a political issue. In his call for a new paradigm, Milano emphasises that a political approach is required that goes beyond management measures such as distribution and enticement. Landry also sees an important role for politicians and new (and open) democratic processes: ‘Politics lag behind the changes occurring in the world,’ says Landry.

 

The keynote addresses were followed by contributions by Fairbnb and www.untouristguide.com, two initiatives that show that you can deal differently with visitor flows: Fairbnb’s Sito Veracruz tells how their platform has the profits from overnight stays benefit the community where the flat or room being rented out is located. Untourist Guide’s Sabine Linze calls for interaction with tourists which is based on pleasure and becoming acquainted. She looks at the contribution that visitors can make, such as helping fish plastic from canals.

 

Ewout Versloot from Rotterdam & Partners shared his experiences with Rotterdam’s new tourism policy, which mainly focuses on the city’s needs and how tourists can contribute to this. This has led to special projects being designed.

 

A place for makers

Everyone head for Amsterdam-Noord! TOP Amsterdam-Noord’s Eva de Klerk explains: ‘We are a place for makers, where many initiatives are born in the community. When such ideas come to fruition and are implemented, they draw various subcultures.’ She is also on the lookout for new government policy on tourism, although only if it has been designed in collaboration with the community: ‘We are currently looking forward to meeting with the municipality, entrepreneurs and other parties to shape policy together.’

 

TOP has requested Inholland tourism students to draw up a profile of travellers visiting Amsterdam-Noord. Student Coen van der Meer says that their research revealed that tourists are poorly informed about Amsterdam-Noord. They basically just come to visit the IAMSTERDAM letter sculpture, the A’DAM Toren and Eye, the film museum. Otherwise, they have little idea of what else there is to see and do. The students recommend that TOP create another hotspot in addition to Eye, perhaps featuring a large playground, a fountain or an arts centre.

 

IJamaze

Another group of students have developed ‘IJamaze’, a platform where tourists and the local residents can participate in activities together. ‘This way tourists will get to see an authentic part of Amsterdam-Noord while giving the local population ownership of the activity,’ according to student Kathleen Umbdenstock.

 

Drafting a new agenda

The conference ended with a panel discussion on the future of tourism in Amsterdam. Will we simply be imposing restrictions on tourism in certain city districts? Or will an attempt be made to actually get neighbourhood residents more involved in local activities? A’DAM Toren’s Sander Groet is not in favour of forbidding more hotels from opening in Amsterdam-Noord, yet residents belonging to Landelijk Noord are indeed worried about increasing numbers of tourists. How can we work together to ensure that all goes well? So what would be a good location for a new hotel in future? On the Buikslotermeerplein, perhaps? Or do we feel that there are already enough hotels? This has led to Inholland and TOP’s ongoing  investigation of how a new vision for tourism in Amsterdam-Noord can be developed, together with all of the parties involved.

Eva de Klerk proposes a vision for tourism in Amsterdam-North bases on the key values of the district

Fair Tourism, We Make The City, Pakhuis de Zwijger, Inholland, 18 juni 2019

Inholland student Coen van der Meer talks about his research

Fair Tourism, We Make The City, Pakhuis de Zwijger, Inholland, 18 juni 2019

Key note speaker Charles Landry on creative cities

Fair Tourism, We Make The City, Pakhuis de Zwijger, Inholland, 18 juni 2019

Key note speaker Claudio Milano on a new paradigm for urban tourism

Fair Tourism, We Make The City, Pakhuis de Zwijger, Inholland, 18 juni 2019

Panal discussion with Sander Groet (A'dam Toren), Eva de Klerk (TOP) and Peter van Lonkhuysen (Centrale dorpenraad)

Fair Tourism, We Make The City, Pakhuis de Zwijger, Inholland, 18 juni 2019

Photo credits: Anke Leunissen

Inholland en Urban Leisure & Tourism Lab doen mee aan We Make The City Festival 2019

Met onder ander Roos Gerritsma, Eva de Klerk en andere internationale gastsprekers.

18 juni 13:30 – 16:30

Reserveer nu je plaats: https://wemakethe.city/production/fair-tourism?ref=23706&lang&q=tourism

We Make The City – Philippa Collin

Inholland doet mee aan We Make The City Festival 2019.

Philippa Collin (Amsterdam) is stedelijk antropoloog aan de Hogeschool Inholland en probeert met haar werk ‘het ruimtelijke’ met ‘het sociale’ samen te laten komen. Ze spreekt dinsdag 18 juni op de Urban Conference Minority Report.

Collin is vooral geïnteresseerd en gespecialiseerd in het scheppen van hvbride plekken, waar sociale cohesie, migratie, systematische uitsluiting en gentrificatie gelijktijdig plaatsvinden. Haar meest recente onderzoek legt de focus op een holistische aanpak bij het vormgeven van de publieke ruimte, om hier een inclusieve plek voor iedereen van te maken.

Save the date: dinsdag 18 juni

Voor meer informatie: https://wemakethe.city/nl/

Urban Leisure & Tourism Lab at the 1st International Hospitality Management Symposium 2019 – Hotelschool The Hague

Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019, vond het internationale Hospitality management congres plaats bij Hotelschool The Hague.

Het congres stond in het teken van; het ontwikkelen van talenten en het begrijpen van de technologie om zinvolle ontmoetingen te creëren. Met als doel om weer terug te gaan naar de kern van Hospitality.

Twee van onze lab docentonderzoekers waren in de gelegenheid om bij dit congres een inspirerende presentatie te geven. Miranda Kamp presenteerde over haar onderzoek voor Fairbnb. Daarnaast presenteerde Manon Joosten over hoe we van prototypes naar realisatie kunnen gaan dankzij onderwijs, onderzoek en in samenwerking met het werkveld. We hebben bruikbare feed back ontvangen op de onderzoeken en waardevolle contacten opgedaan, kortom; genoeg om door te gaan met onze projecten.

Miranda Kamp met haar presentatie over Fairbnb

Studenten Inholland pionieren met next-level toerisme voor Amsterdam

Dag bierfiets, hallo betekenisvolle ontmoeting

Kan toerisme in de hoofdstad van last naar lust- voor bezoeker én bewoner? Jazeker, laten studenten van de Hogeschool Inholland zien. In samenwerking met Inholland’s Urban Leisure & Tourism Lab presenteren zij zeven frisse projecten die toerist en bewoner verbinden, en de binnenstad wat lucht geven.

De ruime aula van Inholland Diemen zoemt van het opgewonden enthousiasme. Zeven teams van vierdejaars studenten Tourism en Management hebben zich rond verschillende hoge tafels gecentreerd met daarop een scala aan flyers, goodiebags, posters en laptops. Ze trekken nog snel hun keurige pakken, rokjes en moodboards recht.

Het geroezemoes verstilt als docent Manon Joosten de aula binnenloopt, gevolgd door de jury die vandaag het werk gaat beoordelen; opdrachtgever Amsterdam Marketing, de gemeente Amsterdam, House of Hospitality, Allsensing, het ROC en The Hague Hogeschool, Sail, Lanicer en de Alternative Tourism Board.

De betekenisvolle ontmoeting

Tien weken lang mochten deze vierdejaarsstudenten van de minor Destination Development stoeien met de vraag hoe de Metropoolregio Amsterdam het decor kan zijn van een bijzondere ontmoeting tussen toerist en bewoner. Standplaats: InHolland’s Urban Leisure & Tourism Lab. Dat is een stadslab in Amsterdam-Noord dat zich bezighoudt met de vraag hoe de stad onder al dat toerisme inclusief en in balans blijft.
Het Tourism Lab wordt door acht mensen gerund, waaronder onderzoeker en stadssocioloog Roos Gerritsma en stadsantropoloog Philippa Collin, die vandaag ook aanwezig zijn. Het Lab staat met haar poten in de modder, wil grootstedelijke problematiek vertalen naar hyperlokale, concrete oplossingen voor bewoners en buurt.
“Studenten moeten gaan begrijpen wat er onder de huid van de buurt speelt, op zoek gaan naar de pijn, de frictie, de trots. Wat kan mensen verbinden? Het is een uitdaging om een elegant en kleinschalig toerismeproduct te plaatsen in een complexe omgeving van polarisatie en frictie tussen oude- en nieuwe bewoners. De missie is geslaagd als bewoners en lokale entrepreneurs profiteren van het toerisme en de ontmoeting betekenisvol is geweest”, legt Collin uit.

Mindmap van het Tourism Lab

Design Learning

Elk team van studenten heeft zich wekenlang ondergedompeld in de door hun gekozen buitenwijk van Amsterdam of het grotere Metropoolgebied. Ze praatten met bewoners, commerciële stakeholders en instanties als de gemeente om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen. Op basis daarvan bouwen ze hun prototype.

“Onze studenten leren tijdens hun studie de echte wereld
kennen.”

“We gooien onze studenten eigenlijk een beetje in het diepe. Bij het Urban Leisure & Tourism Lab gaat het erom te leren door te doen, met veel feedback”, zegt Philippa Collin. Ze noemt dat ‘design learning’. “De realiteit is duizendmaal weerbarstiger en uitdagender dan het puur fictieve van een school. Onze studenten leren hier tijdens hun studie de echte wereld kennen.”

Het eerste standje waar de jury voorbijloopt is van het team van studenten van ‘The Other Side’. Zo noemen zij hun project, dat de kracht van persoonlijke verhalen inzet om toeristen en inwoners van Amsterdam-Noord te verbinden.

Nederland in het klein

‘The Other Side staat voor de andere kant van IJ, maar ook voor de andere kant van het verhaal. Noord is een uniek mozaïek aan buurten en mensen, een beetje Nederland in het klein. De oude Noorderlingen zitten niet te wachten op verandering, maar willen wel graag vertellen over ‘hun’ oude Noord.

Website van ‘The Other Side’

De website van The Other Side koppelt toeristen aan Noorderlingen op basis van gedeelde interesses (net als Couchsurfing). Het team deed een testrit met geboren en getogen Noorderling Mark, voor wie aan zowat elke viskraam of markant gebouw in Noord wel een bijzondere herinnering plakt.

Via een QR-code op de website kan je met je mobiel een visuele kaart met de Noord- herinneringen van Mark downloaden. Zo vergelijk je het heden met het verleden van Noord. Dat kan via een audiotour met Mark’s stem, of in het echt, met Mark in Amsterdam-Noord.

Positieve attitude


De nood aan het spreiden van toerisme en het verbinden van bewoners en bezoekers is sinds Inholland’s minor Destination Development tien jaar geleden begon alleen maar toegenomen. Het aantal toeristen blijft de komende jaren stijgen – of we dat nou leuk vinden of niet. Naar schatting doen jaarlijks 7 miljoen verblijfstoeristen Amsterdam aan (dit is exclusief Airbnb en cruisetoeristen, die worden niet in de officiële cijfers meegenomen), en dat aantal neemt elk jaar met 5% toe.

“Bijna de helft van de bewoners van Amsterdam staat positief
tegenover het idee van bezoekers die hun stad, wijk of straat
willen zien.”

Volgens Roos Gerritsma, verantwoordelijk voor het onderzoeksporgramma van het Urban Leisure & Tourism Lab, staan Amsterdammers helemaal niet zo negatief tegenover toeristen als de media ons laten geloven. “Ik doe daar al sinds 1998 onderzoek naar en wat telkens naar voren komt is dat bijna de helft van de inwoners een zeker gevoel van trots heeft. Zij staan positief tegen het idee van bezoekers die hun stad, wijk of straat willen zien.”

Gerritsma onderzoekt als stadssocioloog de gemeenschappelijk waarden en lifestyes van toerist en bezoeker, en hoe je die kan gebruiken om een betekenisvolle ontmoeting te realiseren die de stad in balans houdt.

Metropoolregio Amsterdam

Want die balans is soms ver te zoeken in het hart van Amsterdam. De toeristen, forensen en dagjesmensen komen vaak rond dezelfde tijden op dezelfde plekken in de stad. Ondertussen toont onderzoek aan dat vooral cultuurtoeristen en millennials openstaan voor iets transformatievers dan de eerder genoemde bierfiets.  

Welkom metropoolregio Amsterdam – een gebied dat zich uitstrekt van het Muiderslot (Amsterdam Castle) tot aan de kust (Amsterdam Beach) tot Flevoland en de Bollenstreek (Amsterdam Flower Strip)- met in totaal 33 gemeenten en 2.4 miljoen inwoners.

Metropoolregio Amsterdam.
Twee teams van studenten, ‘Meet my Pet’ en ‘The Green Encounter’ springen daarop in en kiezen ervoor om toeristen weg van Amsterdam, richting respectievelijk Haarlem en Almere -Oosterwold te leiden.

De hond als ijsbreker

‘Meet my Pet’ koppelt internationale hondenliefhebbers via een website aan lokale hondeneigenaren in Haarlem, leggen de studenten uit. Een hondje staat naast het tafeltje en kwispelt lustig met het staartje. “Op onze website vullen beide dierenliefhebbende partijen hun ideale wandeltijden in, en de website matcht dan op basis van beschikbaarheid.”

Honden breken het ijs op een manier die mensen niet gegeven is. Toeristen leren zo Haarlem kennen via de favourite wandelroute van het baasje en de hond. “Onze app is niet alleen voor toeristen, maar ook voor dagjesmensen uit bijvoorbeeld Amsterdam of Hoorn die een liefde voor honden delen en Haarlem bezoeken. De hondeneigenaren krijgen een kaart die ze korting geeft bij lokale bedrijven.” Ook ‘Meet my Pet’-merchandise is in de maak – in de vorm van hondenpoepzakjes met logo.


Het team raakte na de eerste testdag in Haarlem alleen maar enthousiaster over het idee. De deelnemende hondenbezitter uit Haarlem vond het heel inspirerend om te zien hoe onder de indruk de toeriste uit Duitsland van haar stad was, en haar hond kreeg een extra portie liefde mee. In de toekomst sluit team ‘Meet my Pet’ niet uit om betekenisvolle ontmoetingen te realiseren door paarden- en kattenliefhebbers aan elkaar te koppelen.

Een groene verbinding

Niet alleen honden werken als bindmiddel tussen toerist en bewoner. Het team van ‘The Green Encounter’ onderzocht of ecologische idealen ook een verbindende waarde hebben. In Flevoland (op Airbnb: ‘the suburbs of Amsterdam’) welteverstaan. Je bent er in twintig minuten met de trein. Maar wat hebben internationale bezoekers daar eigenlijk te zoeken?

“De website van The Green Encounter is een platform waar toeristen die willen leren over zelfvoorzienend leven en duurzaam wonen gekoppeld worden aan een bewoner van Oosterwold”, legt een studente aan de jury uit. “Oosterwold is een groen gebied van ruim 4.3 hectare ten oosten van Almere, waar bewoners zonder bemoeienis van de overheid zelfvoorzienend en ecologisch verantwoord bouwen en leven.”

‘The Green Encounter’

Toeristen kunnen op de website aangeven waarover zij willen leren en hoe ze willen helpen. Het team verteld dat de bewoners van Oosterwold die zij spraken razend enthousiast zijn. “Zij hoeven geen financiële vergoeding voor de uitwisseling, maar willen vooral de ecologische visie van Oosterwold verspreiden. Ze vinden het leuk als bezoekers meehelpen. Met bijvoorbeeld het verbouwen van gewassen, de constructie van duurzame woningen, en aanleggen van wegen en riolering.”

De studenten leggen uit dat deze betekenisvolle ontmoeting Flevoland internationaal positief op de kaart kan zetten en daarnaast de toeristische druk op het centrum van Amsterdam verlicht.

Chillen in West en vrijmibo’s op de Zuidas
Naast ‘The Other Side’, ‘Meet my Pet’ en ‘The Green Encounter’ doen ook mee team ‘Amsterdam Islands’, dat toeristen matcht aan lokale entrepreneurs op Java- en KNSM eiland. Het team ‘Iam Bos&Lommer’ laat lokale bewoners op een website en in een app vertellen over restaurantjes en favoriete plekken om te chillen en slapen in het hippe Amsterdam-West. 


Team ‘Iam Bos & Lommer’

Team ‘After Business’ koppelt bezoekende zakenlui op de Zuidas aan Nederlandse zakenmensen die daar wonen en werken, en team ‘Lettuce Meet’ maakte een platform dat voedselverspilling tegengaat en bewoners en bezoekers een restaurant laat uitkiezen om samen van een lekkere maaltijd te genieten.
Team ‘After business’
Startup-achtige producten
Manon Joosten loopt trots rond langs de tafeltjes. Zij is als docent van de minor Destination Development verantwoordelijk voor het programma en de samenwerking met het Tourism Lab en de verschillende instanties en stakeholders. “Het is elke keer weer bijzonder om te zien hoeveel de studenten in slechts tien weken tijd voor elkaar krijgen. De bedoeling is dat studenten hier realistische prototypes maken. Sinds september ben ik samen met het Tourism Lab aan het onderzoeken of we die prototypes ook echt naar de realisatiefase kunnen trekken.”

“De bedoeling is dat studenten hier realistische prototypes
maken”

Wat opvalt is dat alle teams digitale startup-achtige producten maken die gebaseerd zijn op verhalen van de straat, onderzoek in de echte wereld en feedback van commerciële spelers. Technologie is telkens de facilitator tussen toerist en bewoner, en de uiteindelijke ontmoeting. Het maakt de producten toepasbaar en goedkoop.

Out-of-the-box-denken

Fleur Wienhoven en Marije Luschen van opdrachtgever Amsterdam Marketing voelen zich door de verse blik van de studenten flink wakker geschud, zeggen ze. “Dat out-of –the-box denken geeft ons ook weer inspiratie. Wij presenteren ons hier graag aan het toekomstige werkveld en de winnaar van vandaag mag bij ons langskomen om te kijken of we het product echt op de markt gaan brengen.”  

Jury-overleg Gemeente Amsterdam, Tourism Lab en 
Amsterdam Marketing

Nadat de jury alle teams heeft gehoord en bevraagd, volgt het beraad. De twee teams die door mogen naar de finale zijn:
‘Amsterdam Islands’ (dat voorziet in het digitaal matchen van toeristen aan lokale entrepreneurs op Java- en KNSM eiland) en ‘The Green Encounter’ (dat groene toeristen via een website kennis laat maken en koppelt aan ecologische pioniers in Almere-Oosterwold).

Team ‘Amsterdam Islands’

Pionieren
De jury vindt dat ‘Amsterdam Islands’ marketingtechnisch heel goed in elkaar zit. Maar ‘The Green Encounter’ is innovatief en maakt echt gebruik van de hyperniche (ecologisch leven als gedeelde lifestyle) om een betekenisvolle ontmoeting te stimuleren. Bovendien moest het product duurzaam zijn. “Laten we pionieren en voor het nieuwe geluid gaan!” klinkt het tijdens het laatste juryberaad.

“Zo’n ervaring is precies wat nodig is om later het verschil te
maken”

En zo geschiedde. ‘The Green Encounter’ wint de opdracht en gaat binnenkort langs bij Amsterdam Marketing om hun prototype te presenteren. Tijdens de bekendmaking worden studenten herinnert aan de volgende uitdaging van dit studiejaar: een reis naar Marokko om de betekenisvolle ontmoeting in een internationalere setting te realiseren.

Docent Manon Joosten kijkt terug op een geslaagde ochtend. “Onze studenten bouwen hier aan een ondernemende, inclusieve houding en werken aan realistische producten voor de markt. Samen met Inholland Urban Leisure & Tourism Lab zijn ze kopje onder gegaan in de wereld van toerisme en grootstedelijke vraagstukken. Na een reis van tien weken zijn ze boven komen drijven met prachtige producten die echt waarde toevoegen. Zo’n ervaring is precies wat nodig is om later het verschil te maken.”

Woodpack

Op 15 oktober hebben we ons contract met de designers van Woodpack ondertekend.
Woodpack gaat samen met ons The Inclusive Toolbox ontwerpen. De 2e jaars LM geven ons hierbij feed back.
We waren bij Pllek aan het IJ waar ook alle 1e jaars van LM hun presentaties hadden.

Ontwerp plannen Zonneplein

Op vrijdag 12 oktober presenteerden vijf LM projectgroepen uit jaar 2 hun ontwerp plannen voor het Zonneplein en het Purmerplein. Op grond van onder andere diverse gesprekken met stakeholders, observaties en een dragons dan, toonden zij de toekomst van deze winkel-en ontmoetingsgebieden. We werden ontvangen in het prachtige Zonnehuis. Studenten kregen feed back van onze partners van woningbouwvereniging Ymere, gebiedsmakelaars van stadsdeel Noord en van Stadsherstel. Projectmanager Peter Blonk van Ymere was onder de indruk en vergeleek de concepten met het werk van placemakers. Uit ons lab gaat Marie-Ange de Kort komend half jaar verder met de vraagstukken rondom deze twee pleinen.

Inholland – Trots op Franka van Dooren

Alumnus Leisure Management Inholland werkt als eventmanager bij EYE