Swen Waterreus

Swen Waterreus is a research lecturer at the Tourism Management program of Inholland University of Applied Sciences in Diemen. He has studied Leisure, Tourism and Environment at Wageningen University, where his main focus was sustainable tourism and its potential in the conservation of nature and wildlife. He has a special interest in research methods and responsible and future proof alternatives of tourism. Therefore Swen takes part in the Urban Leisure and Tourism Lab with a research project to design a Code of Conduct for users of the Fairbnb platform and developing a co-creation vision for responsible tourism in Amsterdam North. Swen Waterreus is toerismedocent bij de opleiding Tourism Management van Hogeschool Inholland in Diemen. Hij heeft Leisure, Tourism and Environment gestuurd aan Wageningen Universiteit waar hij zich heeft gespecialiseerd op duurzaam toerisme en haar potentieel voor het behoud van natuur en fauna. Swen heeft een grote interesse in onderzoeksmethoden en draagt alternatieven voor verantwoord en toekomstbestendig toerisme een warm hart toe. Zodoende neemt hij deel aan het Urban Leisure and Tourism Lab waar hij ontwerponderzoek uitvoert om tot een Code of Conduct te komen voor gebruikers van het Fairbnb platform en werkt aan een co-creatievisie rondom duurzaam toerisme in Amsterdam Noord.