Auteurs: Hans Ariens en Hogeschool Inholland

Gepubliceerd in: Recreatie & Toerisme – Magazine voor professionals in de gastvrijheidssector

Maart/april 2019 – Editie 01- jaargang 29-nrit.nl